Інтерактивна правопросвіта «Street Law»

Програма «Інтерактивна правопросвіта Street Law» орієнтована на: професійне навчання викладачів, вчителів, представників громадського сектору та студентів-правників інтерактивним методикам викладання права; підвищення правової обізнаності населення через проведення заходів з інтерактивної правової просвіти; розробку інноваційних програм практичного права у співпраці з органами державної влади, національними та міжнародними правозахисними організаціями та закладами вищої освіти.

Наразі Програма включає такі розроблені та апробовані інтерактивні курси:

  • Тренінговий курс «Я і поліція», розроблений у співпраці з ВБО «Українська фундація правової допомоги» та Управлінням забезпечення прав людини Національної поліції України з метою проведення правопросвітніх занять поліцейськими та майбутніми правниками (студентами юридичних клінік ЗВО України) в школах, інших навчальних закладах для усвідомлення молоддю наявних проблем в суспільстві, необхідності дотримання прав людини, підготовки поліцейських, майбутніх правників для роботи в умовах демократичного суспільства та формування до поліції високого рівня довіри. Курс включає сім тем, які розкривають актуальні проблеми сучасного життя: «Відповідальність неповнолітніх за вчинення правопорушень», «Затримання особи», «Як не стати жертвою злочину», «Запобігання та протидія домашньому насильству», «Поняття дискримінації. Визначення наявності дискримінації», «Протидія булінгу».
  • Тренінговий курс «Практичне право: на попередження насильства в сім’ї», орієнтований на роботу з молоддю у частині формування у них основної компетенції у системі прав людини, щодо захисту від домашнього насильства. Курс розкриває правові засади його протидії та сприятиме розвиткові української молоді на засадах гуманізму та толерантності.
  • Тренінговий курс «Практичне право: на попередження ксенофобії» орієнтований на роботу з молоддю у частині формування у них основної компетенції в системі прав людини, що захищають від ксенофобних учинків, розглядає правові засади її протидії, сприяє розвиткові української молоді на засадах гуманізму та толерантності. Курс розкриває головні положення протидії ксенофобії в Україні, алгоритми дій у процесі надання юридичних і психологічних консультацій для потерпілих від ксенофобії.
  • Тренінговий комплекс “Практичне право: праця неповнолітніх” орієнтований на роботу з молоддю у частині формування у них знань та розуміння таких понять як «праця» та її значення у житті людини, «робочий час» і «час відпочинку», їх значення у житті та розвитку неповнолітніх.
  • Тренінговий курс «Практичне право: права пацієнтів» який розкриває ключові положення медичного права з метою сприяння встановленню в Україні оптимальних відносин лікар-пацієнт задля забезпечення гарантії реалізації прав пацієнтів в процесі надання медичної допомоги. Курс орієнтований на студентів медичних спеціальностей, юристів, працівників медичної сфери.
  • Тренінговий комплекс «Інтерактивні методики викладання у правопросвітній діяльності» орієнтований на професійний розвиток викладачів, вчителів, представників громадського сектору та студентів-правників через проведення навчання інтерактивним методикам викладання права, зокрема за системою Street Law та особливостям правопросвітньої роботи з різними категоріями населення.

Вказаний перелік компонент програми не є обмеженим, Асоціація юридичних клінік України постійно накопичує тематичний матеріал для проведення занять за методикою Street Law. Так, наразі проводиться розробка правопросвітнього напряму з теми «Захист прав споживачів фінансових послуг» та розпочата робота над розвитком теми «Відповідальний бізнес і права людини».

НАПИШІТЬ НАМ
Дякуємо!
Скоро ми зв’яжемося з вами!