Загальні засади діяльності спостережних комісій

Відповідно до частини другої статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань у виправних колоніях, арештних домах, виправних центрах та слідчих ізоляторах здійснюють спостережні комісії, які діють на підставі цього Кодексу, Положення про спостережні комісії, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429 (далі – Положення про спостережні комісії, Закону України «Про місцеве самоврядування» та ЗУ «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»

Спостережні комісії (далі – СК) утворюються місцевими держадміністраціями, а у разі делегування таких повноважень – виконавчими комітетами міських рад. До складу спостережних комісій входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.

Положення про спостережні комісії передбачає великий обсяг роботи для членів спостережних комісій (відвідування установ виконання покарань в рамках здійснення громадського контролю за дотриманням прав засуджених, допомога органам і установам виконання покарань у створенні належних умов для тримання засуджених, участь у заходах соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння розвитку мережі центрів соціальної адаптації звільнених осіб тощо).

Члени спостережної комісії виконують свої функції на громадських засадах у вільний від роботи час, що в більшості випадках призводить до формального характеру виконуваних завдань. Так як не має визначеного на нормативному рівні центрального органу влади, на який покладається контроль за діяльністю СК це призводить до певних проблем в реалізації СК своїх функцій та завдань, в тому й числі відсутність єдиних стандартів діяльності СК, та неналежна підготовка членів спостережних комісій щодо використання наданих їм повноважень

Тож необхідна єдина система підготовки членів СК та відповідне їх навчання. Тобто ця навчальна програма  – підґрунтя для здобуття членами СК необхідних знань для виконання покладених на них обов’язків.

Наслідком стануть позитивні зміни у діяльності СК, адже  до їх складу приєднаються навчені громадські активісти та підвищать ефективність роботи комісій.

Практична орієнтованість Програми полягає у вивченні матеріалу, що представляє безпосередню практичну значимість, а також освоєння умінь застосування організаційних та правових знань для вирішення практичних завдань функціонування спостережних комісій в Україні. Орієнтація на матеріал такого роду дає членам спостережних комісій розуміння практичної цінності правових знань і можливостей їх використання їх на практиці.

Основні блоки питань, включають в себе наступні теми:   

  • філософія громадського контролю за дотриманням прав засуджених та ув’язнених;
  • основні функції, завдання СК, повноваження і механізми іх реалізації членами спостережної комісії; 
  • утворення спостережної комісії, формування складу; 
  • участь громадськості в діяльності спостережної комісії;
  • організація роботи спостережної комісії; 
  • моніторинг дотримання прав засуджених – один з основних методів реалізації спостережними комісіями поставлених завдань;
  • моніторинг дотримання права на охорону здоров’я засуджених.

Елементи курсу матимуть практичну орієнтацію. Після проходження курсу діючи члени СК зможуть отриманні знання та навички використовувати в діяльності спостережних комісій в склад яких вони входять.

Громадські активісти, які не є членами СК, отримають знання та навички, які допоможуть їм у майбутньому ефективно виконувати функції члена СК.

Команда програми

Гатіятуллін Олександр
Керівник Програми. БО «FREE ZONE»
Яковець Ірина
Експертка Програми. БО «FREE ZONE»
Автухов Костянтин
Експерт Програми. ГО «Україна без тортур»
Торкунов Олег
Експерт Програми. Київська обласна державна адміністрація, ГО «Асоціація спостережних комісій України»
Жепало Вадим
Експерт Програми. ГО «Асоціація спостережних комісій України»
Миронюк Сергій
Експерт Програми. ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»
Сіома Микола
Експерт Програми. ВБО «Українська фундація правової допомоги»

НАПИШІТЬ НАМ
Дякуємо!
Скоро ми зв’яжемося з вами!